Nechejte vyplnit u lékaře a předejte (nafoťte) na klub nebo mě (kdo jezdí za ALT)