Stanovy ASV ČR. Dokument schválen 4. 7. 1997.

Stanovy_ASVCR_1997